Správní rada

Správní rada dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav založen, a dohlíží na řádné hospodaření s jeho majetkem.

Bc. Markéta Gregorová
předsedkyně správní rady
správní rada
Ing. Jana Michailidu
správní rada
Mgr. Ivor Kollár
správní rada