Výroční zpráva Institutu π, z.ú. za rok 2021

Institut π (dále jen institut) je politickým institutem, založeným Českou pirátskou stranou na základě ustavujících dokumentů (předpisu o institutu a zakládací listině ústavu).

Základním účelem Institutu je rozvíjení základních idejí České pirátské strany a mezinárodního pirátského hnutí, zejména rozvoj svobodné, vzdělané a digitálně propojené společnosti s důrazem na ochranu soukromí, práva na svobodné šíření informací a využití technologického a společenského pokroku ve prospěch svobody, demokracie, humanismu a kultury sdílení a spolupráce.

Hlavním předmětem činnosti institutu je výzkumná, publikační, vzdělávací a kulturní činnost v oblasti rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv, rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti, podpory aktivní účasti občanů na veřejném životě, zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse a přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.

Registrace

Institut π byl zaregistrován dne 12.10.2021 pod názvem Institut pí, z.ú. pod spisovou značkou U1007 vedenou u Městského soudu v Praze a bylo mu přiděleno identifikační číslo 11880007. Sídlo Institutu je Na Moráni 360/3, Nové Město, 12800 Praha 2.

Orgány

V roce 2021 byla ustanovena správní rada institutu a tato na své 6. schůzi 8. listopadu 2021 zvolila dočasným ředitelem institutu Jakuba Wolfa. Další orgány institutu nebyly doposud ustanoveny (budou ustanoveny v roce 2022).

Správní rada (SR)

Správní rada institutu byla ustanovena na základě volby a jmenování členů správní rady celostátním fórem Pirátské strany, republikovým předsednictvem Pirátské strany a republikovým výborem Pirátské strany v květnu 2021.

Správní rada se schází ve složení daném předpisem o institutu. Členy jsou: Markéta Gregorová, Marek Nečada, Ivor Kollár, Jana Michailidu, Jiří Kadeřávek, Viktor Tichák, Marek Havrda.

Předsedkyní SR byla k 31.12.2021 jmenována Markéta Gregorová.

Schůze správní rady

Správní rada se sešla celkem 8x. Schůze správní rady jsou organizovány v termínech dle dohody členů SR v přibližně měsíčním intervalu distanční formou.

Na dosavadních proběhlých schůzích správní rada probírala především registraci institutu na Ministerstvu vnitra; výběr stálého ředitele či ředitelky institutu; další organizační záležitosti, jako je založení transparentního účtu v souladu se zákonnými povinnostmi a pořízení domény; a ustanovení dalších orgánů institutu, tedy akademické rady a dobrovolnického kruhu.

Ředitel institutu

Prozatímním ředitelem institutu byl 8.11.2021 na 6. schůzi správní rady jmenován až do volby řádného ředitele institutu Jakub Wolf.

Dobrovolnický kruh, akademická rada a kontrolor

Výše uvedené orgány doposud nebyly ustanoveny, stane se tak následně po volbě a jmenování řádného ředitele institutu na jaře 2022.

Hospodaření institutu

V roce 2021 institut nevyvíjel žádnou hospodářskou činnost.

Bankovní účty institutu

Institut má otevřeny dva transparentní bankovní účty u FIO banky, a to v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích.

  1. Zvláštní transparentní účet zřízený dle §17a (2) bodu (a) zákona 494/1991 Sb. s tříletou historií sloužící pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění:

**2002103571 / 2010 **https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2002103571

  1. Transparentní účet s jednoletou historií zřízený dle §17a (2) bodů (b,c,d) zákona 494/1991 Sb. sloužící pro plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu k politickému institutu a ostatní příjmy a výdaje:

2702103564 / 2010 https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2702103564