Podpořte institut π

Zvláštní transparentní účet zřízený dle §17a (2) bodu (a) zákona 494/1991 Sb. s tříletou historií sloužící pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění: